Poslovni objekat ili hotel

Opis projekta

Naše preduzeće „MM Invest“ d.o.o. Banja Luka posjeduje 3.369,00 m2 građevinskog zemljišta na atraktivnoj lokaciji u centralnom gradskom jezgru- Zona 1, u ulici Prvog Krajiškog korpusa.

Prostor koji zauzimaju naše parcele je veoma pristupačan i nalazi se u okruženju koje teži da postane novi poslovni centar grada.

Mapa lokacije
Situacioni plan

U blizini se nalaze značajni objekti u kojima su smještene razne državne institucije i velike kompanije, kao što su Vlada Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, Centralna banka BiH, Telekom Srpske, Poreska uprava RS, i drugi. Moramo napomenuti da se samo u našoj ulici trenutno grade tri stambeno-poslovna objekta, te veliki poslovni kompleks sa više objekata različitih sadržaja i namjena.

Na ovoj lokaciji do sada smo izgradili 2 objekta, jedan stambeno-poslovni i jedan poslovni objekat dok je treći objekat u završnoj fazi izgradnje, takođe poslovne namjene, pogodan za smiještanje kompanija raznih djelatnosti, od osiguravajućih društava, banki, informatičkih kuća, klinika i dr.

U sklopu stambeno-poslovnog kompleksa preostao je dio zemljišta na kojem se mogu izgraditi još 3 objekta manja ili jedan veći, ukupne bruto površine oko 9.500,00 m2 spratnosti Po+P+5+Pe. Prilikom analiziranja lokacije i tržišta grada i okruženja, došli smo do zaključka da je ovo zemljište veoma pogodno za izgradnju hotela sa minimalno 4 zvjezdice, s obzirom na lokaciju, pristup parceli, te mogućnošću zadovoljenja potrebnog broja parking mjesta i ostalih potreba za tu vrstu namjene.