Sprat 8

Pređite pokazivačem preko tlocrta etaže da vidite rasploživost pojedinog stana, nakon toga klikom na stan možete učitati stranu sa detaljnijim podacima: