Tehnički opis objekta

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija objekta je skeletna sa ukrućenjem AB platnima gde je to moguće postaviti. AB platna čine stepenišno jezgro zajedno sa liftovskim i instalacionim oknima. Temeljna ploča je debljine 60cm i 40 cm na dijelu objekta koji ima samo podrumske etaže.

Stropne ploče su projektovane kao pune AB ploče. U podrumskim etažama debljina ploča je  d=20 cm , na etažama d=18 cm, AB ploča dijela prizemlja koja je u nagibu je d=25 cm.

AB stubovi imaju promjenjive dimenzije kroz etaže.

Spratne visine su :

  • podrumska etaža -2 316 cm,
  • podrumska etaža -1 321cm,
  • prizemlje 378  cm,
  • tipske etaže 300 cm,

MATERIJALI I OBRADA

ZIDOVI

Vanjsku oblogu objekta čini termička fasada od kamene vune debljine od 15 cm ( klase gorivosti A ) sa završnom silikonskom obradom u boji, kojom se pored termičkih karakteristika determiniše i sekundarna plastika objekta.

Zidani zidovi između apartmana su od giter blokova  debljine 20 cm, a betonski zidovi prema stepeništu se oblažu termičkom fasadom  debljine stiropora d=10 cm. Ista materijalizacija se primjenjuje na instalacionim stjenkama prema apartmanskim jedinicama.

Svi pregradni zidovi su od pune opeke zidani u produžnom malteru. Zidovi od opeke i AB zidovi se  malterišu produžnim malterom u grubom i finom sloju.

Unutrašnji zidovi apartmana su finalno bojeni disperzivnom bojom, kao i zidovi poslovnih prostora.

PLAFONI

Plafoni u stepenišnom prostoru, ulaznom holu i hodnicima su završno obrađeni disperzivnom bojom. Plafoni u apartmanima su završno bojeni disperzivnom bojom.

U prizemlju objekta postavlja se spušteni strop na metalnoj podkonstrukciji u rasteru 60/60, a u dijelu sanitarnih blokova vodootporne gips kartonske ploče.

U kuhinjama zidovi se oblažu keramičkim pločicama 1.60 m od poda fuga na fugu lijepljenjem na omalterisane površine. U kupatilima i WC-ima zidovi se oblažu keramičkim pločicama od poda do plafona fuga na fugu lijepljenjem  na omalterisane zidove. Keramika u objektu mora da zadovolji standarde savremenog stanovanja, laka za održavanje i visokih estetskih kvaliteta.

PODOVI

Podovi u kupatilima, kuhinjskim nišama, odvojenim WC – ima i ostave u apartmanima su keramičke pločice u cementnom malteru sa padom prema slivnicima gdje oni postoje.

Sve ostale prostorije u apartmanu  imaju klasičan hrastov parket, završno brušen i lakiran 3x poliuretanskim lakom.

U prodajnom poslovnom prostoru u prizemlju postavljaja se granitna keramika, u ostalim prostorima su protuklizne keramičke pločice.

U zajedničkim vertikalnim i horizontalnim komunikacijama – ( stepeništa i hodnici ) postavlja se granitna keramika. Sva keramika u zajedničkim prostorima, kao i ulaznim partijama mora biti protuklizna.

STOLARIJA I  BRAVARIJA

Vanjska stolarija – prozori i balkonska vrata na nadzemnim etažama objekta su od šestokomornih PVC profila, ostakljenje je sa termoizolacionim troslojnim staklom. U sklopu balkonskih vrata i prozora ugrađuju se plastične kutije za eslinger roletne sa al. lamelicama.

Ulazna vrata u apartmane su puna, jednokrilna, protivprovalna, sa metalnim dovratnikom. Krilo vrata je od negorivih ploča, obostrano furniran hrastovim furnirom. Metalni dijelovi su finalno obrađeni lak – bojom za metal, a drveni poliuretanskom bojom za drvo i naknadno bojeni vatrootpornim premazom.

Unutrašnja vrata su drvena puna ili ostakljena, duplo šperovana sa ispunom od saća, obostrano furnirana.

Aluminijska bravarija se postavlja u prizemlju objekta. Predviđene su kombinacije izloga i vrata za poslovne prostore. Bravarija je predviđena od inox profila.